Руанда - Урон

Въведение

Руанда - Урон

В края на 19-ти век Руанда и Бурунди са окупирани от Германия и са събрани с някои страни в района на Голямото езеро. Това място е свързано с немска Източна Африка, но много немци са разположени.

През 1916 г., през 1916 г. тази област е окупирана от армията на Конго, Белгия. След това Версайският договор разделя германската Източна Африка: голяма част от Таника, Англия; най-тежката част е поета от Белгия. През 1924 г. Международният алианс разрешава на Белгия да поеме тези два региона, които се наричат ​​Руанда-Урон.

Related Articles
TOP