Изследователски институт Кингдао, Университет Фудан

Среда в кампуса

Въведение в училище

Изследователският институт Кингдао на университета Фудан е изграден от университета Фудан и общинското правителство на Циндао и двете страни съвместно Образование и център за обучение на таланти от висок клас, изграждане на интеграция на науката и образованието, изграждане на платформа за медицинско и здравно сътрудничество от висок клас, изграждане на развитието на океанското развитие и развитието на региона на Бохайско море, което позволява на изследователския институт да се превърне в висше образование и обучение на таланти от висок клас, технологии Интегрирани физически институции като иновации, трансформация на резултатите и трансфер на технологии. Изследователският институт Кингдао на университета Фудан се намира в туристическия курорт на остров Финикс, който планира да стартира управление на бизнеса в управлението на бизнеса през 2016 г. и постепенно да провежда следдипломно образование като публично управление, обществено здравеопазване, компютърни технологии и софтуерно инженерство, и също така ще носи повече Йерархично образование, включително бакалавърско образование под формата на китайски и чуждестранни училища.

Изследователски институт Циндао, Университет Фудан

Related Articles
TOP