Офис офис

Отговорен за работата

Отговаря за организацията, литературата и развитието, секретар, изготвяне на важни документи, основни проблеми и проучване на информация, управление на файлове с документи и петиция, поверителност, обещаване на правителството, отговорно целево управление; отговаря за цялостната координация на правителствената работа, формулирането на правила и разпоредби и недвижими имоти, превозни средства, административно управление; финансовото управление на отговорното бюро, надзорът и управлението на дълготрайни активи, цялостното управление на социалното осигуряване, общественото медицинско обслужване, работата по семейното планиране; изпълнете други възложени работни задачи.

Офис офис

Related Articles
TOP