Медийна група

е една от основните форми на медийни организации, а тясната медийна група се отнася до „Новинарската група“, която е свикнала с хората, основно се отнася до групата на индустрията за доклади, групата на радио и телевизионната индустрия и т.н. .; обобщените медийни групи включват „News Group“, Network Group и Telecom Group и др.

Медийна група

Related Articles
TOP