Високоякостна сплав

Режим на получаване

Сплав с висока якост

Междинен материал Най-бързата карта е точка за временно попълване на пустинния военачалник. Това ниво има само 3 карти, което е най-бързото място в четката за междинен материал.

Отидете до армейската база и задълбочената зона с ограничен достъп, но губете малко време.

Related Articles
TOP