Добър учител

Идиоми, „Mencius“, „Mencius“: „Страданието на хората е добро. "

идиома

Картина; предикат, атрибут, обект;

Добър учител

Мао Цзедун „Нова демократична теория“ 1: „Отношението на науката е „истина от факти“, „самоправедността е“, а „добрите хора“ са арогантните. Отношението никога не трябва да решава проблема.“

Научната нагласа е „търсене на истината от фактите“, „самоубеденост“ и „~“ Арогантната нагласа е, че никога не може да реши проблема. (Мао Цзедун "Нов демократизъм")

Related Articles
TOP