Фредерик Мистрал

от провансалския поет Rummanie (Joseph Roumanille, 1818-1891). През 1851 г. бях награден от Axe University. През 1854 г. Félibrige, Félibrige, Folius, Follower и Rummann, за да запазят езика на Прованс и неговите обичаи, и се разширяват до целия френски регион Южен Оук. Станете лидер в Прованса и Ренесанса, известен като един от най-великите поети във Франция. Нобеловата награда за литература от 1904 г. е спечелена от Нобеловата награда за литература от 1904 г. с Испания. Произведенията включват сирийската поезия "Mi Riei", "Поема на Рона", лирическа поема "Златен остров", историческа трагедия "След Джено", мемоари "Мистрални мемоари" и др. Компилация Provenis Dictionary "Fli-Bush Word Library" (две обеми).

Фредерик Мистрал

Related Articles
TOP