Обща последователност

Консервационната последователност определя транскрипционната активност на началната последователност. Има консенсусна последователност

консенсусна последователност в определена област на прокариотната начална последователност (обикновено в горната част на началната точка на транскрипция).

Обща последователност

Related Articles
TOP