Китайска академия на социалните науки, Център за изследване на теоретичната система на китайския социализъм

Преглед на центъра

центърът използва главно дисциплината на Китайската академия за социални науки, изследване на основната теория и изследване на приложните противодействия, характеристиките и предимствата, чрез различни форми на академична дейност, организатори учени са тясно закръглени Предметът на социализма с китайски характеристики, извършват подходящи теоретични изследвания и рекламна работа, за да популяризират теоретичните оръжия на партията и теоретичните услуги за иновации, за социалистическото икономическо строителство, политическото строителство, културното строителство, социалното строителство и партийното изграждане услуги.

Основно работи

> В допълнение към самостоятелно заетите изследвания, извън рекламната работа, ежедневната работа се разчита главно на съда и има съвет, състоящ се от 25 директори и наема 37 специални изследователи. В случай на мобилност, щурмова работа, първата фаза на „Динамика на теоретичните изследвания“ се редактира. В страната има две изследователски бази. От 2008 г. функциите на марксистката теория и строителни проекти в Китайската академия за социални науки.

Китайска академия за социални науки, китайска характеристика Център за изследване на теоретичната система на социализма

Related Articles
TOP