China Computer World Publishing Services

След 40 години развитие, компютърният свят има "Computer World" Weekly, "Network World" Weekly, "Consumer Electronics World" Weekly, "Microcomputer World", "Digital Boutique World" Monthly Month Медиите също има среща на конферентни изложби, Изследователския институт за информация за къпане, лаборатория за оценка на ИТ продукти и отдела на Китай. ИТ медиите се публикуват като основен бизнес, разширяващ се до свързани информационни услуги, се превърна в първата голяма медийна група в Китай ИТ.China Computer World Publishing Services

Компютърен свят Свържете се с елит в ИТ сферата на Китай, също води до формиране на клуб на изпълнителен директор, клуб на технически директор, клуб на ИТ директор, клуб на CSO, алианс на ИТ дистрибутори и т.н. горещи точки на пазара, свържете се с производители и потребители на обществени поръчки, имате уникални ресурси и сила.

Related Articles
TOP