Риба без топка

Наму е дребен калмар и лазурна риба в платото.

Без калмари и люспи, само видовете риба, като и двете не се различават много по хранителна стойност. Като цяло, повечето от нелюспите живеят в дълбокото море на повече от 500 метра, главно за видовете лепкави риби, като ципура и хайшу и др. В сладководните риби само лоуч и речната църква принадлежат калмарите. Много хора смятат, че платната и рибите в морската риба не са калмари. Всъщност те са люспи, просто по-малка риба, не е лесно да бъде открита.

Риба без топка

Related Articles
TOP